Spain

Kredyty dla emerytów – gdzie szukać?

Nasi analitycy sprawdzali już kredyty dla rolników, studentów, przedsiębiorców czy dla klientów chcących otrzymać kredyt hipoteczny, kredyt gotówkowy czy kre

dyt samochodowy. Bohaterem dzisiejszego artykułu jest emeryt i to właśnie dla niego szukamy najodpowiedniejszego produktu.

Mamy to na totalmoney: Kredyty gotówkowe – sprawdź oferty!

Osoby starsze często muszą korzystać z dodatkowego finansowania. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta: wysokość ich emerytury nie wystarcza na pokrycie kosztów leków, rachunków oraz bieżących opłat. Banki ceniąc ich uczciwość i sumienność starają się im w miarę możliwości pomóc. Emeryci muszą jednak spełnić kilka warunków jeśli chcą otrzymać od instytucji pomoc finansową.

Kredyt specjalnie dla emeryta?

To, na jaką ofertę kredytu może liczyć emeryt, zależy od banku. Na jego otrzymanie w głównej mierze wpłyną następujące czynniki:

  • wiek,
  • historia kredytowa,
  • wysokość i regularność dochodów.

Dla banków głównym wyznacznikiem przy udzielenia pożyczki czy kredytu gotówkowego jest zwykle wysokość dochodów uzyskiwanych przez klienta. W przypadku finansowania dla emeryta jedną z ważniejszych okoliczności jest jego wiek. Osoby w wieku ok. 70 lat nie będą miały problemu z otrzymaniem gotówki w większości banków działających na polskim rynku.

Nie będą to jednak kredyty na wygórowane kwoty i z długim okresem spłaty – powód jest oczywisty, banki muszą mieć gwarancję, że dłużnik spłaci swoje zobowiązanie w całości. Zazwyczaj kredyty takie udzielane są na maksymalnie 8 lat (w zależności od banku).

Które banki oferują kredyt dla emeryta?

Stały dochód netto ustalany jest na podstawie ostatniego odcinka emerytury (z poprzedniego miesiąca). Czy klient w wieku ok. 75 lat poszukujący kredytu gotówkowego na kwotę 5 000 zł, mający w miarę pozytywną historię kredytową i otrzymujący co miesiąc emeryturę na poziomie ok. 800 zł ma szansę na kredyt gotówkowy w banku? Sprawdziliśmy to.

PKO Bank Polski

PKO Bank Polski ma w swojej ofercie kredytowej pożyczkę gotówkową, która jest dostępna również dla emerytów, jednak otrzymanie kredytu bez współpożyczkobiorcy może się okazać trudne bądź niemożliwe. A to wszystko ze względu na zbyt niską kwotę emerytury. Iwona Radomskaekspert PKO BP, pozytywnie wypowiada się na temat sytuacji emerytów w banku:

PKO Bank Polski docenia tę grupę klientów, gdyż jest to segment, który rzetelnie wywiązuje się ze spłaty zobowiązań. Senior, podobnie jak każdy inny kredytobiorca, musi przejść w procesie kredytowania przez weryfikację w BIK, jednak ta grupa klientów może liczyć na uproszczone zasady dotyczące dokumentowania dochodów.

Crédit Agricole

Ten bank również nie ma oferty przeznaczonej specjalnie dla emerytów. W Crédit Agricole emeryci mogą skorzystać z oferty standardowej kredytu gotówkowego oraz obecnie obowiązujących promocji. Decyzja kredytowa, w tym kwota udzielonego kredytu, zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej każdego klienta.Czego bank wymaga od takich klientów? Agnieszka Gorzkowiczzastępca rzecznika prasowego Crédit Agricole, wyjaśnia:

Traktujemy emerytów tak jak wszystkich klientów. Przy podpisywaniu umowy o kredyt bank wymaga dokumentów potwierdzających tożsamość oraz dokumentów pozwalających na ustalenie dochodu takich jak:

  • odcinek wypłaty świadczenia,
  • decyzja o przyznaniu świadczenia,
  • zaświadczenie wydane przez ZUS/KRUS lub inny uprawniony organ.

Getin Bank

Specjalny produkt ma w swojej ofercie Getin Bank. Mowa o kredycie gotówkowym dla osób będących na emeryturze. Maksymalna kwota kredytu wynosi 150 tys. zł, a okres kredytowania do 10 lat. Miesięczna rata spłaty zobowiązania jest dopasowywana do możliwości finansowych i klienta. Decyzja kredytowa jest uzależniona od indywidualnej oceny klienta, w tym jego zdolności i wiarygodności kredytowej.

Dokumenty niezbędne przy wnioskowaniu o kredyt to dowód osobisty oraz odcinek emerytury, decyzja o przyznaniu emerytury lub ostatnia waloryzacja. Katarzyna Wójtowicz-Pietroń z Getin Banku dodaje:

emeryci to pożądana przez banki grupa klientów, mająca stabilne źródło dochodu. Nie grozi im utrata źródła utrzymania, dlatego są solidnymi kredytobiorcami, gwarantującymi terminowe spłacanie rat.

Emeryci mogą się śmiało udać do każdego banku działającego na polskim rynku. Duże znaczenie oprócz wysokości miesięcznego dochodu będzie miała wysokość miesięcznych wydatków czy liczba zaciągniętych zobowiązań.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *