Spain

Kredyt gotówkowy z ubezpieczeniem – czy to się opłaca?

Ubezpieczenia możemy podzielić na ubezpieczenia majątkowe i osobowe. Banki chętnie wybierają oba rodzaje zabezpieczeń. Kiedy takie polisy są podpisywane w parze z umową kredytową?

Ubezpieczenia kredytów – kiedy są stosowane?

Banki chętnie przyjmują różnego rodzaju zabezpieczenia spłaty kredytów — bez względu na to, czy dotyczą kredytu gotówkowego, czy  zdecydowanie dłuższego kredytu hipotecznego. Ubezpieczenie kredytu może być jedną z form takich zabezpieczeń.

W wielu przypadkach ubezpieczenie kredytu bankowego może się przydać, kiedy znajdziesz się w trudnej sytuacji. Ubezpieczenie może obejmować utratę pracy, zdrowia, życia. Możesz też ubezpieczyć nieruchomość od zalania, pożaru czy innych zdarzeń.

Uwaga!

Nie wszystkie oferowane przez banki i firmy ubezpieczeniowe polisy są korzystne dla klientów. Przed podpisaniem umowy  zapoznaj się dokładnie z OWU (Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia). Sprawdź, jakie świadczenia przysługują Ci z tytułu konkretnej polisy. Porównaj wartości z innymi, dostępnymi na rynku ofertami.

Banki powinny sugerować dodatkowe ubezpieczenie spłaty kredytu klientom, których sytuacja finansowa jest niestabilna. W przypadku kredytów spłacanych przez lata (jak kredyt hipoteczny), klient powinien mieć możliwość dodatkowego ubezpieczenia na wypadek utraty zdrowia, pracy czy życia.

Co daje ubezpieczenie kredytu? Bezpieczeństwo. Zarówno dla klienta zaciągającego kredyt, jak i dla banku. Ubezpieczenie kredytu gotówkowego czy ubezpieczenie kredytu hipotecznego powoduje, że na wypadek zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego firma spłaci w imieniu klienta pozostałą część kredytu zaciągniętego w banku.

Ubezpieczenia kredytów – rodzaje

Wiesz już, co to jest ubezpieczenie kredytu. A jakie są jego rodzaje? Najczęściej wymienia się:

  • ubezpieczenie kredytu od utraty pracy,
  • ubezpieczenie kredytu od utraty zdolności do wykonywania pracy,
  • ubezpieczenie kredytu od śmierci kredytobiorcy,
  • ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych (w przypadku kredytów zabezpieczonych hipoteką ustanowioną na nieruchomości),
  • ubezpieczenie niskiego wkładu własnego (przy brakach we wkładzie własnym przy kredytach hipotecznych).

Ubezpieczenie na życie do kredytu hipotecznego to podstawowa polisa proponowana kredytobiorcom. Dzięki ubezpieczeniu spadkobiercy zmarłego nie będą musieli spłacać kolejnych rat. Ubezpieczyciel spłaci pozostałą do uregulowania część zobowiązania kredytowego — oczywiście w ramach ubezpieczenia.

Jak działa ubezpieczenie na wypadek utraty pracy? Ubezpieczyciel przejmuje spłatę zobowiązania na określony w umowie ubezpieczenia czas, aby kredytobiorca mógł spokojnie znaleźć nowe zatrudnienie. To bardzo ważne, aby utrata pracy nie nastąpiła z winy pracownika lub z powodu złożonego przez niego wypowiedzenia.

Ubezpieczenie spłaty kredytu może dotyczyć też ubezpieczenia NNW — następstw nieszczęśliwych wypadków — takich jak długotrwała choroba czy czasowa utrata zdolności do wykonywania pracy. Takie ubezpieczenia kredytów działają podobnie jak ubezpieczenie od utraty pracy.

Ubezpieczenie kredytu – koszty i sposób na rezygnację

Koszt ubezpieczenia kredytu zależy od wysokości kredytu oraz od długości okresu kredytowania. Liczy się też zakres ubezpieczenia kredytu.

Jeśli w trakcie spłaty kredytu uznasz, że nie stać Cię na opłacanie składki ubezpieczeniowej lub nie będziesz przekonany o zasadności jej uiszczania, możesz zdecydować się na wypowiedzenie ubezpieczenia kredytu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *