Netherlands

Rente lening aftrekbaar?

Is de rente van een persoonlijke lening aftrekbaar?

Tot 2001 was het mogelijk om de rente van alle consumptieve kredieten af te trekken van de belasting. Per 1 januari 2001 is rente op leningen alleen nog maar fiscaal aftrekbaar als de eigen woning het bestedingsdoel van de lening is. De woning moet dan wel als hoofdverblijf gebruikt worden. De renteaftrek kan een stimulans zijn om een lening aan te vragen, omdat de nettolasten hierdoor lager zijn.

Let op: Voor kredieten die zijn afgesloten na 31 december 2012 is er nog een voorwaarde bij gekomen. Om voor aftrek in box 1 in aanmerking te komen, moet de lening annuïtair of lineair worden afgelost.

Rente lening aftrekbaar? – Leendoel

Het bestedingsdoel van de lening, en dus niet de leenvorm, bepaalt of je de rente van de belasting mag aftrekken. Ook als je de lening gebruikt voor het onderhoud of verbetering van de eigen woning is de rente fiscaal aftrekbaar. De lening zit in dat geval voor de inkomstenbelasting in box 1. Het is dan een eigenwoninglening. Het doet er ook hier niet toe of het krediet in de vorm van een hypotheek is afgesloten. Zo zal een persoonlijke lening die gebruikt is voor de bouw van een serre aan het eigen huis tot fiscale aftrek in box 1 leiden.

Doorlopend krediet aftrekbaar?

Ook de rente die je over een WOZ-krediet betaalt is vaak fiscaal aftrekbaar. Een WOZ-krediet kun je met een doorlopend krediet vergelijken. Het verschil is echter dat je alleen een WOZ krediet kunt afsluiten als je een koopwoning bezit. Maar ook voor dit krediet geldt dat de rente alleen fiscaal aftrekbaar is als je de lening gebruikt voor de aankoop, verbouwing of verbetering van je eigen woning.

Let op! Dit geldt alleen voor WOZ-kredieten die zijn afgesloten vóór 1 januari 2013. Rente over leningen die hierna zijn afgelost of bedragen die na deze datum zijn opgenomen uit het krediet, zijn niet meer aftrekbaar. Dit komt doordat een WOZ-krediet niet annuïtair of lineair wordt afgelost en dus volgens de nieuwe regels niet meer in aanmerking komt voor belastingaftrek in box 1.

Rente persoonlijke lening aftrekbaar?

Naast het feit dat de rente van een persoonlijke lening aftrekbaar kan zijn, is het in sommige gevallen mogelijk om de lening af te trekken in box 3. Leningen worden tenslotte gezien als schuld, waardoor het eigen vermogen afneemt. Hierdoor betaal je minder belasting over het eigen vermogen. Maar ook aan de aftrek van een lening in box 3 zijn voorwaarden verbonden. Wil je weten hoe het precies zit met het voordeel voor box 3? Lees dan het artikel ‘Box 3 belasting’.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *